Ada kesalahan di dalam gadget ini

Kamis, 16 Juni 2011

Ada apa di Surat Al Muddatsir?

74:1-7. Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah, lalu berilah peringatan! dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah,dan perbuatan dosa (menyembah berhala) tinggalkanlah,dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah.

Hari kiamat dan Balasan bagi Kaum Kafir
74:8. Apabila ditiup sangkakala,maka waktu itu adalah waktu (datangnya) hari yang sulit bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah
74:11. Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku telah menciptakannya sendirian. Dan Aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan Ku lapangkan baginya (rezeki dan kekuasaan) dengan selapang-lapangnya, kemudian dia ingin sekali supaya Aku menambahnya. Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Qur'an). Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.
74:18. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan (apa yang ditetapkannya) maka celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan?,Kemudian celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan?,Kemudian dia memikirkan,sesudah itu dia bermasam muka dan merengut,kemudian dia berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri, lalu dia berkata: "(Al Qur'an) ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari (dari orang-orang dahulu),ini tidak lain hanyalah perkataan manusia".
74:38. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan, berada di dalam surga, mereka tanya menanya,tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?"Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin,dan adalah kami membicarakan yang batil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya,dan adalah kami mendustakan hari pembalasan,hingga datang kepada kami kematian".
74:49. Maka mengapa mereka (orang-orang kafir) berpaling dari peringatan (Allah)?", seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut,lari daripada singa.
74:52. Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.
74:53. Sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat.

Saqar : Tempat hukuman dengan 19 penjaga, Tidak ada penolong
74:26. Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar. Tahukah kamu apa (neraka) Saqar itu. Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. (Neraka Saqar) adalah pembakar kulit manusia.
Di atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga). Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat; dan tidaklah Kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Al Kitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-orang yang diberi Al-Kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir (mengatakan): "Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan?" Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri.
74:32 Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.Sekali-kali tidak, demi bulan,dan malam ketika telah berlalu,dan subuh apabila mulai terang. Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar, sebagai ancaman bagi manusia (yaitu) bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.
74:48. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.

Al Quran : Peringatan bagi manusia
74:54. Sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya Al Qur'an itu adalah peringatan.Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya (Al Qur'an).Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali (jika) Allah menghendakinya. Dia (Allah) adalah Tuhan Yang patut (kita) bertakwa kepada-Nya dan berhak memberi ampun.

1 komentar:

  1. yang mbahurekso di depan. masih angker namun menggambarkan semangat semakin bertanggung jawab.

    BalasHapus